Stowarzyszenie Aktywni na Rzecz Bezpiecznego Wypoczynku. Na powitanie!

Serdecznie witamy wszystkich zainteresowanych tematem bezpiecznego wypoczynku oraz chętnych, by wspólnie budować bezpieczny wypoczynek w Polsce. Nie tylko budować, ale rozwijać i promować tak, by dzieci, młodzież oraz dorośli czuli się w wyjątkowych dniach, czyli wolnych od nauki czy pracy, komfortowo i bezpiecznie, a oferowane aktywności spełniały oczekiwania Gości obiektów noclegowych oraz Klientów organizatorów turystyki.

Czymże jest bezpieczny wypoczynek dla nas, jego promotorów?

Słownikowa definicja wypoczynku to „pozbywanie się zmęczenia po pracy lub podczas przerwy w pracy”. Nasze Stowarzyszenie przygląda się tej drugiej części wyjaśnienia, jeśli chodzi o osoby dorosłe, czyli czas urlopu czy weekendu. Natomiast w kategoriach młodszych obywateli, tj. uczniów szkół podstawowych i średnich, przyjmujemy definicję z Ustawy o Systemie Oświaty, w której czytamy, że „przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku”.

Po określeniu ram czasowych wypoczynku przyszła kolej na przybliżenie miejsca, miejsc, w których można bezpiecznie pozbyć się zmęczenia czy zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Jakie miejsca znajdują się w kręgu naszego zainteresowania? Wszystkie, za wyjątkiem domu. Czyli w pierwszej kolejności hotele. Te skalsyfikowane w gwiazdki oraz pozostałe miejsca, oferujące możliwość przenocowania osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym. A także, w dalszej kolejności, pola namiotowe, miejsca biwakowe czy każde inne miejsce, w którym zechcą Państwo bezpiecznie spędzić swój wypoczynek.

Ostatnim obszarem, który od lat przykuwa nasza uwagę to wachlarz aktywności, które oferuje dane miejsce czy dany organizator turystyki oraz wszystkie aspekty bezpieczeństwa, które wiążą się z realizacją owego wachlarza, innymi słowy programu wypoczynku. Zatem prawidłowy dobór osób realizujących elementy programu, dobór osób nadzorujących i koordynujących realizację oferty wypoczynku oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, medycznego oraz ogólnie pojętego komfortu. Oczywiście to wszystko w zgodzie z zainteresowaniami czy predyspozycjami klientów, zarówno starszych, jak i tych młodszych.

Dodatkowo chętnie współpracujemy z organizatorami turystyki w zakresie prawnym, organizacyjnym i administracyjnym. Zdajemy sobie sprawę z trudów i niebezpieczeństw, jakie napotykają w swojej pracy, poruszając się niemal każdego dnia w gąszczu przepisów turystycznych, oświatowych, podatkowych itd., dlatego bardzo często sięgamy do wiedzy i doświadczenia naszych członków wspierających, którzy reprezentują nie tylko różne środowiska zawodowe, ale również aktywnie korzystają z wypoczynku, dzięki czemu mają również pełną zdolność do czynienia go lepszym, bardziej bezpiecznym.

Zatem dla nas „bezpieczny wypoczynek”, to wypoczynek:

  • w czasie wolnym od nauki i pracy,
  • w miejscu, które odpowiada temu zaprezentowanemu w ofercie,
  • w czasie którego wybrane przez nas aktywności prowadzone są przez osoby do tego uprawnione, a jakość ich wykonania nadzorują profesjonaliści,
  • gdzie czujemy się komfortowo i bezpiecznie pod kątem prawnym, organizacyjnym i medycznym.

Kto buduje zespół Stowarzyszenia Aktywni na Rzecz Bezpiecznego Wypoczynku?

Choć Stowarzyszenie swoją formę prawną posiada od niedawna, to członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie i organizacje wspierające zajmują się kreowaniem bezpiecznego wypoczynku już od wielu lat. W jaki sposób? Większość osób bezpośrednio zaangażowanych w prace Stowarzyszenia prowadzi własne hotele oraz punkty noclegowo-gastronomiczne czy aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pełniąc funkcję organizatora, rezydenta, kierownika, wychowawcy czy wreszcie animatora czasu wolnego. Dlatego można z pewnością przyjąć, że doświadczenie Stowarzyszenia poprzez pracę swoich członków jest w zakresie turystyki, gastronomii i hotelarstwa bardzo duże.

Sam Zarząd Stowarzyszenia tworzą p. Jakub Jędrzejak oraz p. Michał Wieczorek. Jakub związany jest z turystyką od 2002 r., a z edukacją szkolną od 2003 r. W czasie ostatnich dwudziestu lat wykonywał obowiązki od animatora, przez wychowawcę, kierownika, rezydenta do organizatora imprez turystycznych, a także pełnił funkcję nauczyciela czy wykładowcy w szkołach publicznych, prywatnych oraz innych instytucjach oświatowych. Michał z kolei to z jednej strony zapalony podróżnik, miłośnik zwłaszcza wędrówek górskich tak krajowych, jak i zagranicznych oraz specjalista w zakresie szeroko pojętych mediów, zwłaszcza Internetu. Doświadczenie pedagogiczne i turystyczne budował na bazie swojego zainteresowania sztukami walki, pełniąc na niejednym wypoczynku zorganizowanym rolę instruktora sportu. Założycielami Stowarzyszenia są również: Donata, trenerka II klasy w piłce siatkowej, wieloletni nauczyciel, pedagog, kierownik wypoczynku; Marzena, technolog żywienia oraz specjalistka w dziedzinie bhp, nadzorująca na co dzień aspekty poprawności sanitarno-higienicznej podmiotów gospodarczych; Paulina, specjalista w dziedzinie finansów, kadr i płac oraz HR, Agnieszka – nadzorująca wszelkie aspekty związane z logistyką transportu oraz Paulina, specjalistka w dziedzinie administracji w turystyce oraz transportu zorganizowanego, a także Joanna, nauczycielka, podróżniczka, działaczka, a przede wszystkim międzynarodowa animatorka czasu wolnego.

Taki zespół, wspierany przez wolontariuszy oraz osoby i organizacje wspierające, nie tylko gwarantuje solidne podstawy do budowania standardów bezpiecznego wypoczynku w nieustannie zmieniających się realiach współczesnego świata, zachowaniach, trendach czy oczekiwaniach, ale przede wszystkim jest w stanie podołać wyzwaniom, jakie stawiają nam aktualnie dzieci i młodzież. By łączyć wypoczynek bezpieczny z atrakcyjnym, ciekawym i otwartym.

Jeśli czujesz, że Twoja wiedza, doświadczenie i umiejętności byłyby przydatne czy wręcz pożądane przez Stowarzyszenie Aktywni na rzecz Bezpiecznego Wypoczynku, jesteś rodzicem, specjalistą w dziedzinie turystyki, edukacji czy hotelarstwa i gastronomii, koniecznie dołącz do nas. A jeśli widzisz, że nasze aktywności mają sens i dzięki nim świadomość zarówno klientów, jak i organizatorów form spędzania czasu wolnego wzrastają, możesz wspomóc nasze wysiłki finansowo czy materialnie.

Kategorie Stowarzyszenie

Paroti
Paroti